MAGYAR ENGLISH DEUTSCH CATALÀ ESPAÑOL JĘZYK POLSKI FRANÇAIS ROMÂNĂ

Ruch europejski w obronie regionów narodowych!

Potrzebne reguly prawne UE o równouprawnieniu regionów i podtrzymywaniu kultur regionalnych!

European Citizens' Initiative • Europako Hiritarren Ekimena • Европейска гражданска инициатива • Evropská občanská iniciativa • De europæiske borgerinitiativ • Euroopa kodanikualgatus • Eurooppalainen kansalaisaloite • L'initiative citoyenne européenne • Iniciativa dos cidadáns europeos • Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών • Europees Burgerinitiatief • Europska Građanske inicijative • Tionscnamh Eorpach na Saorámach • Evrópskra ríkisborgara Initiative • Iniciativa Ciutadana Europea • Europejska Inicjatywa Obywatelska • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej • Európai polgári kezdeményezés • Europäische Bürgerinitiative • Iniziativa dei cittadini europei • Европейская гражданская инициатива • *Iniciativa dos Cidadãos Europeus • Iniciativa Ciudadana Europea • Iniţiativa cetăţenească europeană • Europeiska medborgarinitiativet • Európska občianska iniciatíva • Evropska državljanska pobuda • Avrupa Vatandaş Girişimi • Menter Dinasyddion Ewropeaidd

Demokracja bezpośrednia i UE O prawa dla regionów narodowych Europejska inicjatywa obywatelska w interesie równouprawnienia regionów Potrzebni są nam ochotnicy!
Informacje obowiazkowe Informacja poszerzona Komitet obywatelski Poparcia udzielają Wiadomosci
Europejska inicjatywa obywatelska w sprawie równości i zachowania kultury regionów

Informacje potrzebne do zarejestrowania przez komisję ewidencyjną

1. Nazwa proponowanej inicjatywy obywatelskiej:

Polityka spójności w regionie na rzecz równości i zachowania kultury regionu.

2. Tematyka proponowanej inicjatywy obywatelskiej:

Unijna polityka spójności powinna ze szczególną uwagą traktować te regiony, które swymi cechami narodowymi, etnicznymi, kulturowymi, religijnymi, językowymi odróżniają się od otaczających je pozostałych regionów.

3. Opis celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej złożonej do Komisji:

Zapobieganie opóźnieniom w rozwoju wyżej wymienionych regionów, w tym również nie posiadających uprawnień administracyjnych, powinno następować przy zachowaniu warunków spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej tak, aby nie zmieniać charakteru tych regionów. W tym celu należy zapewnić im możliwości równych szans w ramach funduszu struktury oraz dostęp do wszystkich innych źródeł finansowych, programów Unii Europejskiej, należy stworzyć gwarancje zachowania specyficznych właściwości, możliwości odpowiedniego rozwoju gospodarczego, aby kompleksowy i harmonijny rozwój Unii można było utrzymać, a także zachować różnorodność kulturową regionów.

4. Postanowienia umów, które zgodnie z oceną organizatorów odnoszą się do proponowanej inicjatywy:

Traktat o Unii Europejskiej, artykuł 2. i 3.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, artykuły: 153., 167., 170., 174., 176., 177. 178.

2012-2013 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
Demokracja bezpośrednia i UEO prawa dla regionów narodowychInformacje obowiazkowe
Informacja poszerzonaKomitet obywatelskiPoparcia udzielająWiadomosciPotrzebni są nam ochotnicy!
Partnerzy
Szekler National Council Euzko Alderdi Jeltzalea Democratic Convergence of Catalonia Hunagrian Civic Party Hungarian National
Council of Transylvania
Transylvanian Hungarian Peoples Party Democratic Alliance of Hungarians in Romania Party of Hungarian Community
Partnerzy
Municipality of Budapest Municipality of Gyergyó-
szentmiklós
Municipality of Csíkszereda Municipality of Sepsiszent-
györgy
Municipality of Vác National Association of Szeklers from Bukovina Society for Hungarians of the Carpathian Basin Society for Szeklerland Municipality of Kézdivásárhely Municipality of Farkaslaka
Municipality of Kerepes Municipality of Törökbálint Rákóczi Association Municipality of
Csíkpálfalva
Municipality of
Eger
Municipality of
Budapest, XV. kerület
Municipality of
Hódmezõvásárhely
Municipality of
Székelyderzs
Citizens' Initiative for a better Komárom
The Sepsireform Association Municipality of
Kápolnásfalu
Municipality of
Szentegyháza
Municipality of
Érd
The National Association of the Transylvanian circles Municipality of
Szentendre
Association for the Transylvanian Hungarians Hungarian Civic Circle Civil Association Civil Organizations Federation of Covasna County
Eudoxia 20 Foundation Municipality of
Mány
Municipality of
Székesfehérvár
Municipality of
Makfalva
Union of Transylvania family associations Association of Transylvanian extended families Hungarian Castle Foundation Municipality of the XXII'nd District of Budapest - Budafok-Tétény YOU ARE IMPORTANT!© Movement
Municipality of
Zebegény
Municipality of
Vargyas
Municipality of
Devecser
Municipality of
Uzon
Municipality of
Békés
Sudetendeutsche Landsmannschaft Municipality of
Újkígyós
Municipality of
Kaposvár
Municipality of
Dévaványa
Municipality of
Püspökladány
Hunnia Baráti Kör Municipality of
Nagykanizsa
Municipality of
Dunaújváros
Municipality of
Enying
Municipality of
Kisláng
Municipality of
Pusztaszabolcs