ENGLISH MAGYAR ROMÂNĂ DEUTSCH CATALÀ ESPAÑOL JĘZYK POLSKI FRANÇAIS BASQUE

Ruch europejski w obronie regionów narodowych!

Potrzebne reguly prawne UE o równouprawnieniu regionów i podtrzymywaniu kultur regionalnych!

European Citizens' Initiative • Europako Hiritarren Ekimena • Европейска гражданска инициатива • Evropská občanská iniciativa • De europæiske borgerinitiativ • Euroopa kodanikualgatus • Eurooppalainen kansalaisaloite • L'initiative citoyenne européenne • Iniciativa dos cidadáns europeos • Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών • Europees Burgerinitiatief • Europska Građanske inicijative • Tionscnamh Eorpach na Saorámach • Evrópskra ríkisborgara Initiative • Iniciativa Ciutadana Europea • Europejska Inicjatywa Obywatelska • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej • Európai polgári kezdeményezés • Europäische Bürgerinitiative • Iniziativa dei cittadini europei • Европейская гражданская инициатива • *Iniciativa dos Cidadãos Europeus • Iniciativa Ciudadana Europea • Iniţiativa cetăţenească europeană • Europeiska medborgarinitiativet • Európska občianska iniciatíva • Evropska državljanska pobuda • Avrupa Vatandaş Girişimi • Menter Dinasyddion Ewropeaidd

Demokracja bezpośrednia i UE O prawa dla regionów narodowych Potrzebni są nam ochotnicy! Formularz Popieram to
Europejska inicjatywa obywatelska w interesie równouprawnienia regionów: Informacje obowiazkowe Informacja poszerzona Komitet obywatelski Poparcia udzielają Wiadomosci

Prawa dla regionów narodowych europejskimi środkami działania

Seklerska Rada Narodowa już w chwili swgo zaistnienia zadecydowała o dwóch ważnych sprawach:

1. Jedynym jej celem jest wywalczenie autonomii Siedmiogrodu.

2. Dla urzeczywistnienia tego celu używać ona będzie jedynie środków prawa i demokracji.

Od pierwszej chwili było jasne, że do osiągnięcia celu potrzebne będą także środki polityki zagranicznej, że będziemy musieli korzystać także ze środków dawanych przez międzynarodowe umowy i organizacje. Już na początku 2008 roku zrodziła się rezolucja o tym, że Seklerska Rada Narodowa zainicjuje na poziomie unijnym regulację dotyczącą praw autochtonicznych narodów i grup narodowych, żyjących w mniejszości liczebnej na swoich ziemiach rodzimych w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieneim prawa do samostanowienia. Owa rezolucja stwierdza: "Ta regulacja powinna być oparta na zaleceniach numer 1201/1993, 1334/2003, 1811/2007 Rady Europy, na Europejskiej Karcie Autonomii Regionalnej, na przyjętym 21 listopada 1991 roku Orzeczeniu Parlamentu Europejskiego o obywatelstwie unijnym, przy tym jako międzynarodowy standard trzeba traktować uznanie tych wszystkich praw jednostkowych i zbiorowych, które zostały przez kraje członkowskie Unii Europejskiej dotychczas ogólnie przyjęte."

Po zawarciu Traktatu Lizbońskiego stało się dla nas naturalnym, że jak tylko zaistnieje konkretna okazja, skorzystamy z możliwości inicjatywy obywatelskiej, znajdując potrzebnych do tego partnerów w całej Europie. W tym celu powstały na posiedzeniu Rady w czerwcu 2011 roku dwie rezolucje, z których jedna dotyczyła sporządzenia mapy potencjalnych sprzymierzonych regionów narodowych i wytyczała podstawową zasadę inicjatywy: Ludy Europy są równe, zaś druga, poza tym, że mówi: "Seklerska Rada Narodowa zamierza skorzystać z możliwości unijnej inicjatywy obywatelskiej, ustalała także, co będzie konkretnie tematem inicjatywy.

Ten temat jest szczegółowo omawiany w dwóch materiałach studyjnych, z którymi można zapoznać się tu i tu.

Jesteśmy świadomi tego, iż jakkolwiek autochtoniczna ludność regionów narodowych jest dość znaczna, zebranie miliona podpisów nie będzie łatwe. Potrzebnych nam będzie do tej pracy wielu ochotników.

Jeśli Pani/Pan i tak czuje, że w interesie Pani/Pana ojczyzny a i całej Europy jest wzmocnienie regionów chroniących swych właściwości narodowych, zwiększenie kręgu ich praw oraz samodzielności tak, aby były one w stanie strzec swoich tradycji historycznych, a jednocześnie, aby nie doznawały gospodarczego upośledzenia, i chciałaby Pani/chciałby Pan wziąć udział w zbieraniu podpisów, prosimy o podpisanie tej krótkiej karty danych.


Nasi współpracownicy wkrótce zgłoszą się do Pani/Pana i poinformują o dalszych czynnościach.

Za pomoc z góry dziękujemy.


Marosvásárhely, 21. IV. 2012.
Izsák Balázs
© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Demokracja bezpośrednia i UEO prawa dla regionów narodowychInformacje obowiazkowe
Informacja poszerzonaKomitet obywatelskiPoparcia udzielająWiadomosciPotrzebni są nam ochotnicy!
Partnerzy
Szekler National CouncilEuzko Alderdi JeltzaleaDemocratic Convergence of CataloniaHunagrian Civic PartyHungarian National
Council of Transylvania
Transylvanian Hungarian Peoples PartyDemocratic Alliance of Hungarians in RomaniaParty of Hungarian CommunityHungarian Christian Democratic Alliance
European Free AllianceFederal Union of European Nationalities
Partnerzy
Municipality of BudapestMunicipality of Gyergyó-
szentmiklós
Municipality of CsíkszeredaMunicipality of Sepsiszent-
györgy
Municipality of VácNational Association of Szeklers from BukovinaSociety for Hungarians of the Carpathian BasinSociety for SzeklerlandMunicipality of KézdivásárhelyMunicipality of Farkaslaka
Municipality of KerepesMunicipality of TörökbálintRákóczi AssociationMunicipality of
Csíkpálfalva
Municipality of
Eger
Municipality of
Budapest, XV. kerület
Municipality of
Hódmezõvásárhely
Municipality of
Székelyderzs
Citizens' Initiative for a better Komárom
The Sepsireform AssociationMunicipality of
Kápolnásfalu
Municipality of
Szentegyháza
Municipality of
Érd
The National Association of the Transylvanian circlesMunicipality of
Szentendre
Association for the Transylvanian HungariansHungarian Civic Circle Civil AssociationCivil Organizations Federation of Covasna County
Eudoxia 20 FoundationMunicipality of
Mány
Municipality of
Székesfehérvár
Municipality of
Makfalva
Union of Transylvania family associationsAssociation of Transylvanian extended familiesHungarian Castle FoundationMunicipality of the XXII'nd District of Budapest - Budafok-TétényYOU ARE IMPORTANT!© Movement
Municipality of
Zebegény
Municipality of
Vargyas
Municipality of
Devecser
Municipality of
Uzon
Municipality of
Békés
Sudetendeutsche LandsmannschaftMunicipality of
Újkígyós
Municipality of
Kaposvár
Municipality of
Dévaványa
Municipality of
Püspökladány
Hunnia Baráti KörMunicipality of
Nagykanizsa
Municipality of
Dunaújváros
Municipality of
Enying
Municipality of
Kisláng
Municipality of
Pusztaszabolcs
Municipality of DunaszerdahelyMunicipality of Újpest
Municipality of DunakesziMunicipality of TataKereztény Értelmiségiek Szövetsége