ENGLISH MAGYAR ROMÂNĂ DEUTSCH CATALÀ ESPAÑOL JĘZYK POLSKI FRANÇAIS BASQUE

Ruch europejski w obronie regionów narodowych!

Potrzebne reguly prawne UE o równouprawnieniu regionów i podtrzymywaniu kultur regionalnych!

European Citizens' Initiative • Europako Hiritarren Ekimena • Европейска гражданска инициатива • Evropská občanská iniciativa • De europæiske borgerinitiativ • Euroopa kodanikualgatus • Eurooppalainen kansalaisaloite • L'initiative citoyenne européenne • Iniciativa dos cidadáns europeos • Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών • Europees Burgerinitiatief • Europska Građanske inicijative • Tionscnamh Eorpach na Saorámach • Evrópskra ríkisborgara Initiative • Iniciativa Ciutadana Europea • Europejska Inicjatywa Obywatelska • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej • Európai polgári kezdeményezés • Europäische Bürgerinitiative • Iniziativa dei cittadini europei • Европейская гражданская инициатива • *Iniciativa dos Cidadãos Europeus • Iniciativa Ciudadana Europea • Iniţiativa cetăţenească europeană • Europeiska medborgarinitiativet • Európska občianska iniciatíva • Evropska državljanska pobuda • Avrupa Vatandaş Girişimi • Menter Dinasyddion Ewropeaidd

Demokracja bezpośrednia i UE O prawa dla regionów narodowych Potrzebni są nam ochotnicy! Formularz Popieram to
Europejska inicjatywa obywatelska w interesie równouprawnienia regionów: Informacje obowiazkowe Informacja poszerzona Komitet obywatelski Poparcia udzielają Wiadomosci

Poparcia dla Siedmiogrodzkiej Inicjatywy Obywatelskiej

Andoni Ortuzar
przewodniczący Regionalnej Rady Baskijskiej Partii Narodowej Bizkaia

Popieram tę inicjatywę, ponieważ wierzę w prawo do autonomii Regionów Narodowych, będące narzędziem, potrafiącym pomóc w tym, aby i żyjące w nich narody zachowały swoje charaktwerystyczne cechy w wielorakiej i pluralistycznej Europie.

Popieram inicjatywę, ponieważ uważam, iż autonomia umożliwia istnienie autonomicznych rządów, które bliskie są pragnieniom i czynionym wysiłkom obywateli. Te rządy są w stanie sprostać potrzebom obywateli i pozwalić na ich obywatelską kontrolę oraz rozliczanie.

* * *
Dr Katalin SZILI
była marszałek Węgierskiego Parlamentu
przewodnicząca podkomisji Autonomia

Nasi przodkowie byli obywatelami Europy już ponad tysiąc lat temu, a i my żyjemy na tych samych ziemiach, na których nasze pierwsze wspólnoty utworzyły ojczyznę. Historia dokonała zmian tych granic, mimo tego nie chcemy być nikim innym, jak tylko Węgrami i Europejczykami. Jesteśmy zmuszeni pogodzić się ze stanem, w którym miliony spośród nas żyją nie w granicach macierzy, Węgier i nie w jej systemie prawnym. Jest jednak coś, przy czym obstajemy! Gdzie indziej w Europie już naturalna jest autonomia osobowa, kulturalna i terytorialna, mówiąc zatem innymi słowami pragniemy, aby w jakimkolwiek kraju Europy można było uzyskać prawa do samostanowienia, do samorządności – połączonej z wolnością językową, kulturalną, dotyczącą tradycji oraz ochrony naturalnych uwarunkowań etnicznych!

* * *
Josep Huguet
President of Josep Irla Foundation

From Catalonia we add, with enthusiasm, to this initiative by recognizing the national regions gives an insight into two basic ideas of a democratic society: the defense of cultural diversity and the principle of subsidiarity.

Thanks to citizen initiatives like this, Europe will become increasingly the vanguard of democracy.

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Demokracja bezpośrednia i UEO prawa dla regionów narodowychInformacje obowiazkowe
Informacja poszerzonaKomitet obywatelskiPoparcia udzielająWiadomosciPotrzebni są nam ochotnicy!
Partnerzy
Szekler National CouncilEuzko Alderdi JeltzaleaDemocratic Convergence of CataloniaHunagrian Civic PartyHungarian National
Council of Transylvania
Transylvanian Hungarian Peoples PartyDemocratic Alliance of Hungarians in RomaniaParty of Hungarian CommunityHungarian Christian Democratic Alliance
European Free AllianceFederal Union of European Nationalities
Partnerzy
Municipality of BudapestMunicipality of Gyergyó-
szentmiklós
Municipality of CsíkszeredaMunicipality of Sepsiszent-
györgy
Municipality of VácNational Association of Szeklers from BukovinaSociety for Hungarians of the Carpathian BasinSociety for SzeklerlandMunicipality of KézdivásárhelyMunicipality of Farkaslaka
Municipality of KerepesMunicipality of TörökbálintRákóczi AssociationMunicipality of
Csíkpálfalva
Municipality of
Eger
Municipality of
Budapest, XV. kerület
Municipality of
Hódmezõvásárhely
Municipality of
Székelyderzs
Citizens' Initiative for a better Komárom
The Sepsireform AssociationMunicipality of
Kápolnásfalu
Municipality of
Szentegyháza
Municipality of
Érd
The National Association of the Transylvanian circlesMunicipality of
Szentendre
Association for the Transylvanian HungariansHungarian Civic Circle Civil AssociationCivil Organizations Federation of Covasna County
Eudoxia 20 FoundationMunicipality of
Mány
Municipality of
Székesfehérvár
Municipality of
Makfalva
Union of Transylvania family associationsAssociation of Transylvanian extended familiesHungarian Castle FoundationMunicipality of the XXII'nd District of Budapest - Budafok-TétényYOU ARE IMPORTANT!© Movement
Municipality of
Zebegény
Municipality of
Vargyas
Municipality of
Devecser
Municipality of
Uzon
Municipality of
Békés
Sudetendeutsche LandsmannschaftMunicipality of
Újkígyós
Municipality of
Kaposvár
Municipality of
Dévaványa
Municipality of
Püspökladány
Hunnia Baráti KörMunicipality of
Nagykanizsa
Municipality of
Dunaújváros
Municipality of
Enying
Municipality of
Kisláng
Municipality of
Pusztaszabolcs
Municipality of DunaszerdahelyMunicipality of Újpest
Municipality of DunakesziMunicipality of TataKereztény Értelmiségiek Szövetsége